Lektura w teczce, pudełku albo na wieszaku, czyli świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Przygotuj wybraną formę opracowania treści lektury. Na Twoim wieszaku, w pudełku lub lapbooku muszą się znaleźć następujące elementy:

 1. Ważne symbole.
 2. Elementy świata przedstawionego z wyraźnym podziałem na świat fantastyczny i realistyczny.
 3. Zaskakujący element w rodzaju gry, quizu, pasującego do koncepcji tekstu…

Wyjaśniamy tytuł dramatu Juliusza Słowackiego

„Balladyna” nawiązuje do…

Tytuły znanych mi utworów tego gatunku to …, … i ….

Rozgrywa się w tym samym, ….. świecie.

Jej bohaterowie poddani są moralnym prawom ……, co oznacza, że ich złe czyny muszą zostać ukarane. To wyjaśnia, dlaczego Balladyna zginęła…

W „Balladynie” pojawiają się motywy wędrowne znane z ballad Adama Mickiewicza (…., …., …)

Moim zdaniem „Balladyna” mogłaby nosić także tytuł…, ponieważ…

Problematyka etyczna „Balladyny”

 1. Wypisz wszystkie ofiary Balladyny i opisz związane z nimi wydarzenia.
 2. Z perspektywy morderczyni: kartka z pamiętnika Balladyny.
 3. Napisz mowę oskarżycielską lub obrończą, wykorzystując:
  • apostrofę,
  • pytanie retoryczne,
  • odwołanie się do uczuć słuchaczy,
  • porównanie,
  • epitet,
  • przenośnię.

Podkreśl i nazwij te środki retoryczne.

FlipQuiz

Kahoot

Zbrodnia i kara

Zbrodnia i kara

1. Wymyśl historię, w której zachowasz kluczowe elementy konstrukcji akcji „Balladyny”: łańcuch zbrodni, przeciętnego głównego bohatera, karę. W ramach aluzji literackiej imię głownego bohatera zaczyna się na literę B, a imię pierwszej ofiary na literę A.

2. Dowolna forma literacka: scenki, opowiadanie, listy, cykl artykułów prasowych. 

3. Na początku wymyśl i zapisz w zeszycie plan wydarzeń (równoważniki zdań).

Print Friendly, PDF & Email