Świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego

 1. Podziel zeszyt na dwie części i uzupełnij elementy świata przedstawionego w sferze realistycznej i fantastycznej.
 2. Wybierz i scharakteryzuj jedną postać.
 3. Wybierz i opisz jedno miejsce.
 4. Wybierz i streść jedno wydarzenie.

Wyjaśniamy tytuł dramatu Juliusza Słowackiego

„Balladyna” nawiązuje do…

Tytuły znanych mi utworów tego gatunku to …, … i ….

Rozgrywa się w tym samym, ….. świecie.

Jej bohaterowie poddani są moralnym prawom ……, co oznacza, że ich złe czyny muszą zostać ukarane. To wyjaśnia, dlaczego Balladyna zginęła…

W „Balladynie” pojawiają się motywy wędrowne znane z ballad Adama Mickiewicza (…., …., …)

Moim zdaniem „Balladyna” mogłaby nosić także tytuł…, ponieważ…

 

 

 

Balladyna – rysnotka

Problematyka etyczna „Balladyny”

 1. Wypisz wszystkie ofiary Balladyny i opisz związane z nimi wydarzenia.
 2. Z perspektywy morderczyni: kartka z pamiętnika Balladyny.
 3. Napisz mowę oskarżycielską lub obrończą, wykorzystując:
  • apostrofę,
  • pytanie retoryczne,
  • odwołanie się do uczuć słuchaczy,
  • porównanie,
  • epitet,
  • przenośnię.

Podkreśl i nazwij te środki retoryczne.

FlipQuiz

Kahoot

Print Friendly, PDF & Email