I. Neron poszukuje osobistego strażnika.

II. Marek Winicjusz poszukuje sekretarza.

III. Tygellin szuka płatnego zabójcy lub zarządcy areny.

IV. Poppea szuka służby pokojowej.

V. Petroniusz poszukuje szpiega.

VI. Święty Piotr szuka doradcy.

VII. Zarządca Circus Maximus szuka tresera zwierząt.

Wybierz jedną sytuację i napisz związany z nią komplet czterech pism: ogłoszenie, podanie, list motywacyjny i cv.

  1. Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji po prawej stronie, nasze dane po lewej). Przydatne zwroty: Szanowna Pani, z poważaniem, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku…

  1. Życiorys, czyli cv (z łac. curriculum vitae)  – przedstawienie przebiegu kariery zawodowej z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Zawiera dane osobowe oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Dominują w nim równoważniki zdań. Zachowany jest układ odwrotny do chronologicznego.

  1. List motywacyjny – list przekonujący pracodawcę, żeby to właśnie nas zatrudnił. Ma układ podania, zawiera opis własnych dokonań oraz prośbę o kontakt i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email