Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie

wpis w: 7a j. polski | 0

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

„Zemsta” Aleksandra Fredry

wpis w: 7a j. polski | 0

Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu.       Test na podsumowanie Tekst Film Andrzeja Wajdy Opracowanie         Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu. … Continued

Słowotwórstwo

wpis w: 7a j. polski | 0

2 stycznia Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa. Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, którą dodajemy do … Continued

Opowieść wigilijna

wpis w: 7a j. polski | 0

Porozmawiaj z głównym bohaterem i przedstaw tę rozmowę w klasie: Co było dla ciebie najważniejsze w życiu przed spotkaniem ducha Marleya? Dlaczego nie lubiłeś świąt? Dlaczego nie ofiarowałeś nic dla biedaków? Co poczułeś, gdy po powrocie do domu usłyszałeś dziwne … Continued

„Żona modna” Ignacego Krasickiego

wpis w: 7a j. polski | 0

Rozterki młodego małżonka Opisz sytuację życiową pana Piotra. Wskaż wymienione przez niego zalety żony. Pod jakimi względami małżonkowie się różnią? Co sprawia, że pan Piotr stara się jednak porozumieć ze swoją żoną? Spisz punkty intercyzy i wyjaśnij to pojęcie. Jakie … Continued

I nie było już nikogo…

wpis w: 7a j. polski | 0

Powieść Film Dokąd zmierzam? Poznam cechy powieści detektywistycznej. Wskażę je na przykładzie powieści Agaty Christie. Zrekonstruuję świat przedstawiony. Jak tam dojdę? Opracuję lapbooka dotyczącego świata przedstawionego utworu. Zamieszczę w nim streszczenie losów poszczególnych bohaterów i ich charakterystykę. Skąd będę wiedzieć, … Continued

Poezja ma swój własny język, czyli o środkach poetyckich.

wpis w: 7a j. polski | 0

Dokąd zmierzam? Nauczę się rozpoznawać poszczególne środki poetyckie. Odnajdę je w tekście „Mazurka Dąbrowskiego”. Nauczę się dostrzegać odmienność języka poezji. Jak tam dojdę? Zapoznam sie z prezentacjami, zagram w gry, wymyślę przykłady poszczególnych środków poetyckich. Jeśli będę mieć czas i … Continued