„Balladyna” Juliusza Słowackiego

wpis w: IIa j. polski | 0

Świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego Podziel zeszyt na dwie części i uzupełnij elementy świata przedstawionego w sferze realistycznej i fantastycznej Wybierz i scharakteryzuj jedną postać. Wybierz i opisz jedno miejsce. Wybierz i streść jedno wydarzenie. Wyjaśniamy tytuł dramatu … Continued

Słowotwórstwo

wpis w: IIa j. polski | 0

24 maja Kopernicki z Szarych Szeregów, czyli podstawowe pojęcia związane ze słowotwórstwem Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, … Continued

„Kamienie na szaniec”

wpis w: IIa j. polski, IIIa j. polski | 0

  „Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym i Zośce…” Skąd zaczerpnięto cytat będacy tematem lekcji? Wyjaśnij tytuł powieści. podaj autora i tytuł wiersza, do którego ten tytuł nawiązuje, ktory bohater i w którym momecie odwołuje się do tego utworu? dlaczego Zośce … Continued

Maraton gramatyczny – składnia w służbie uczniowskiej twórczości

wpis w: IIa j. polski | 0

Napisz raport policyjny, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych łącznych. Napisz wiersz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych rozłącznych. Opisz dowolny obraz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych przeciwstawnych. Napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych … Continued

Zdania podrzędnie złożone

wpis w: IIa j. polski | 0

W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym zdanie podrzędne zwykle zastępuje (lub uzupełnia) jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego (podmiot, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik). I tak jak przy zdaniach współrzędnie złożonych należy dokonać ich analizy (zasady analizy znajdziemy w artykule dotyczącym zdań współrzędnie złożonych), … Continued

O zdaniach współrzędnie złożonych

wpis w: IIa j. polski | 0

  Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, toteż wszyscy chowali … Continued

„Skąpiec” Moliera

wpis w: IIa j. polski | 0

Nasze pierwsze spotkanie z Molierem Jak nazywał się Molier? Kiedy się urodził i kiedy zmarł? W jakiej epoce i pod czyim patronatem tworzył? Jakie były najważniejsze wydarzenia w jego życiu? W jaki sposób zmienił teatr? Podaj 3 tytuły jego dzieł. … Continued

Zdanie pojedyncze

wpis w: IIa j. polski | 0

poniedziałek, 20 stycznia Historia pewnej rodziny, czyli o częściach zdania pojedynczego   Przydawka – każde określenie dowolnego rzeczownika w zdaniu. Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? Okolicznik – określenie orzeczenia, uściślające okoliczności. Pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? jak bardzo? Dopełnienie … Continued

„Latarnik” Heryka Sienkiewicza

wpis w: IIa j. polski | 0

  Podanie, cv, list motywacyjny, czyli szukamy pracy dla Skawińskiego.   Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i … Continued