Co robi czasownik?

wpis w: Uncategorized | 0

14 grudnia

Co już wiemy o czasowniku?

Czasownik odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
Jest nazwą czynności (co robi? pisze) lub stanu ( co się z nim dzieje? rośnie)

Zadania 1-5 ze str. 18-19. Możesz pominąć jedno.

Zadanie domowe: Wspomnienia Świętego Mikołaja. Napisz pięć zdań, na niebiesko podkreśl w nich czasowniki nazywające czynność, na zielono – stan.

15 grudnia

Czasownik odmienia się przez osoby

Na lekcji: zadania ze stron 20-21

1/20

ja gram, ty grasz, on gra, my gramy, wy gracie, oni grają

2/20

Czy nasi koledzy lubią pływać?

Lubimy oglądać filmy animowane.

Książka, którą trzymam w ręku, jest bardzo stara.

Dobrze, że mocno trzymacie tę linę.

3/21

sprzątam – 1. os. lp.

robisz – 2. os. lp.

idziemy – 1. os. lm.

oglądacie – 2. os. lm.

chodzą – 3. os. lm.

jeździ – 3. os. lp.

Zadanie domowe: zapisz dowolny czasownik rozpoczynający się na pierwszą literę twojego nazwiska i odmień go przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym.

15 grudnia

Forma osobowa a bezokolicznik

Forma osobowa czasownika – kiedy jesteśmy w stanie określić osobę.

Bezokolicznik – forma nieosobowa zakończona na -ć lub -c, np. kochać, wymyślać, łazić.

Ćwiczenie 2 i 3 ze str. 22 oraz ćwiczenie 3 i 4 ze strony 24.

16 grudnia

Czasownik w czasie teraźniejszym

Ćw. 1,2 4 i 5 ze str. 25-26

 

oraz

opisz, co dzieje się na ilustracji nr 2 na str. 118, używając 5 czasowników w czasie teraźniejszym.

Zadanie domowe

Znajdź kolędę, w której jest najwięcej czasowników w czasie teraźniejszym. Podaj jej tytuł albo ją zaśpiewaj.

Nasz zwycięzca:

 

17 grudnia

Czasowniki w czasie przeszłym

Ćw. 1,2,3 i 5 ze str. 27-29 oraz wybrane z dwóch: 4 ze str. 28 lub 6 ze str. 29.

Zadanie domowe dla chętnych.

Skorzystaj z linka i hasła, a następnie uzupełnij tablicę wspomnień.

18 i 21 grudnia 2015

Czasowniki w czasie przyszłym

Czasowniki mogą mieć czas przyszły prosty (jedno słowo, np. kupię) lub złożony (dwa słowa, np. będę kupować).

Przykłady:

jeść -> 1. os. l. poj. cz. przyszłego: będę jeść

zjeść-> 1. os. l. poj. cz. przyszłego: zjem

zjadać-> 1. os. l. poj. cz. przyszłego: będę zjadać

 

Wszystkie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str. 32,33 i 34.

Pisownia trudniejszych form czasowników

  1. Bezokoliczniki – informacje na str. 23 i 24. Zadania: 3, 4 ze str. 24.
  2. Czasowniki w czasie przeszłym – informacje na stronie 30 i 31. Zadania: 3 ze str. 30, 4 i 5 ze str. 31.

Chcesz stworzyć podobną grę? Kliknij tutaj —–> http://LearningApps.org/join/p6p0u3ua i dołącz do klasy. Wymyśl własną nazwę użytkownika, ale koniecznie podaj imię i nazwisko. Nie musisz podawać prawdziwego maila, może byc np. taki: klasa4a@testowy.com. Hasło wymyślasz i zapamiętujesz sam(a). Nie zapomnij potwierdzić przypisania do klasy i do nauczyciela (agnieszkak).

 

Wymyśl po jednym czasowniku spełniającym podane kryteria:

  1. 3.os. l. mn. r. n.m.os., cz. przeszły.
  2. 2. os. l. poj., cz. teraźniejszy
  3. 1.os. l. mn. cz., przyszły prosty
  4. 3. os. l. poj. r. ż., cz. przyszły złożony

Oto, po co nam to było potrzebne:

Piszemy dynamiczne opowiadanie z użyciem mnóstwa czasowników.

Wybierz sobie czas przeszły, teraźniejszy lub przyszły i napisz złożone z 12 zdań dynamiczne (czyli pełne akcji) opowiadanie. Podkreśl każdy czasownik!

Print Friendly, PDF & Email