Posłuchaj legendy o warszawskiej syrenie.

Zastanów się:

Jak długa jest ta opowieść?

Czy można nazwać ją wierszem?

Kiedy rozgrywa się jej akcja?

Jaki jest jej związek z rzeczywistością (np. konkretnymi miejscami, postaciami historycznymi, nazwami)?

Czy są w niej jakieś elementy fantastyczne?

Czy jest związana z konkretnym regionem?

Jak myślisz, kto jest jej autorem? Kiedy powstała?

Czy jest podobna do baśni? W jakim stopniu?

LEGENDA to niezbyt długa opowieść prozą. Jej akcja rozgrywa się w historycznej przeszłości. Związana z rzeczywistością poprzez wskazanie konkretnych miejsc, nazw, postaci historycznych. Dlatego mówi się, że każda legenda ma w sobie ziarnko prawdy. Zawiera elementy fantastyczne. Często jest związana z konkretnym regionem.

Legendy są przekazywane ustnie, dlatego mają wiele wersji. Są trochę podobne do baśni, ale oprócz elementów fantastycznych są silniej związane z rzeczywistością.

 

Print Friendly, PDF & Email