Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie…

O różnych wypowiedzeniach i intencjach mówiącego

Co to jest zdanie?

 1. Zdanie to kilka wyrazów połączonych ze sobą w logiczną wypowiedź.
 2. W każdym zdaniu jest przynajmniej jedno orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej.
 3. Zdanie rozpoczynamy wielką literą, a kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym, czyli kropką, pytajnikiem, wykrzyknikiem lub wielokropkiem.

Zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące

 1. Zdanie oznajmujące zawiera powiadomienie, np: „Dziś jest słonecznie.”
 2. Zdanie pytające zawiera pytanie, np: „Czy dziś jest słonecznie?”
 3. Zdanie rozkazujące zawiera polecenie, np: „Wstawaj, świeci słońce!”

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot.

 1. Orzeczenie to najważniejsza część zdania. Informuje nas, co się w nim dzieje. Opowiada na pytanie: co robi? Biegnie.
 2. Podmiot to wykonawca tej czynności. Odpowiada na pytanie: kto? co? Pies biegnie.

Zadania z podręcznika

Określenia w zdaniu. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia

 1. Grupa podmiotu = podmiot+jego określenia
 2. Grupa orzeczenia = grupa orzeczenia + jego określenia

Zadania z podręcznika

Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte

 1. Zdanie pojedyncze nierozwinięte = podmiot + orzeczenie.
 2. Zdanie pojedyncze rozwinięte = podmiot+ orzeczenie + określenia.

Zadania z podręcznika

Przecinek w zdaniu pojedynczym

Przecinkiem w zdaniu pojedynczym oddzielamy wyrazy odpowiadające na to samo pytanie.

Moja starsza siostra kupiła sobie wczoraj duży, niebieski, nieprzemakalny namiot.

UWAGA!

Przecinków  nie stawiamy przed spójnikami: i , oraz, ani, lub, albo, czy.

bez przecinków okulary

Print Friendly, PDF & Email