1. Użyj słów w ramce do stworzenia definicji baśni.

kontrast, morał, zakończenie, elementy, fantastyczny, rozpoczęcie, motyw wędrowny, uosobienie, zwycięża, dobro, zło

 

2. Podaj nazwiska trzech słynnych baśniopisarzy.

3. Sprządź notatkę na temat świata przedstawionego dowolnej baśni, której bohaterem jest sierota.

4. Sformułuj i zapisz morał dowolnej baśni, której bohaterami są wyłącznie zwierzęta.

5. Wypisz kontrasty obecne w baśniach rozgrywających się na królewskim dworze.

6. Opisz dowolny magiczny przedmiot wpływający na przebieg akcji w jakiejś baśni.

Print Friendly, PDF & Email