Notatka Oli:

Podmiot liryczny wiersza Joanny Kulmowej „Marzenia” jest uczniem. Uważa, że marzeń nie można wziąć do szkoły .W szkole nie ma na nie miejsca. W tym czasie marzenia” rosną i odbywają samotne podróże”, a kiedy wraca ze szkoły, są „dalekie i za duże”, wydają się nierealne. Moim zdaniem ma trochę racji, ponieważ w szkole jest wszystko normalne i można to przewidzieć. W domu jest wszystko możliwe.

Print Friendly, PDF & Email