1. Zapisz pięć słów kojarzących się ze słowem „dom”.
  2. Przeczytaj wiersz „Czas miłości”.
  3. Odpowiedz pisemnie na jedno z pytań 1-4 ze str. 20.
  4. Dokończ zdanie: synonimy to…
  5. Zapisz dwa synonimy słowa „dom”.
Print Friendly, PDF & Email