Charles Perrault

Kopciuszek, czyli pantofelek z popieliczki* 

Podręcznik, str. 144-152

Kahoot!

Kontrast – to bardzo wyraźna różnica między porównywanymi rzeczami, postaciami, zjawiskami lub cechami

Przesłanie – pouczenie zawierające główną myśl baśni, wynikające z treści utworu, rzadko wyrażone wprost.

4. Wymień cechy Kopciuszka i jej przyrodnich sióstr. Oznacz każdą z cech znakiem  albo  i zestaw tak, aby pokazać przeciwieństwa.

10. Książę szeptał Kopciuszkowi czułe słówka. Ułóż w jego imieniu wypowiedź, w której wyrazisz zachwyt nad urodą i wdziękiem dziewczyny.

13. Podaj tytuły innych baśni, w których została opowiedziana historia dziewczynki źle traktowanej przez macochę. Przedstaw wniosek na temat działania sił dobra i zła w baśni.

Jak napisać zaproszenie?

Podręcznik, strona 175
Zaproszenie – zawiadomienie adresata o ważnym wydarzeniu w życiu nadawcy i zaproszenie go do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zaproszenie może być skierowane do indywidualnego lub zbiorowego odbiorcy. Może także zawierać informacje dotyczące odpowiedniego do okazji stroju i prośbę o potwierdzenie przybycia.

Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: (zasada 5 palców u ręki)
  • kto (podpis) i kogo zaprasza;
  • z jakiej okazji/na co zaprasza;
  • gdzie (miejsce dokładnie) i kiedy (data i godzina) będzie miało miejsce to wydarzenie
  • elementy perswazyjne (nakłaniające adresata do przybycia)

Napisz piękne zaproszenie na ślub Kopciuszka i Księcia. Pamiętaj o zasadach! Zdjęcie dołącz do zadania w Teams.

Print Friendly, PDF & Email