Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

wpis w: IIa j. polski | 0
  1. Kiedy i gdzie rozgrywa się akcja powieści?
  2. Kim jest władca Rzymu? Podaj dane członków jego rodziny i krótko go scharakteryzuj.
  3. Jakie miejsca charakterystyczne dla starożytnego Rzymu pojawiają się na kartach powieści? Wybierz 5 i zapisz w zeszycie odpowiednie cytaty.
  4. Wymień troje Rzymian najważniejszych w państwie (oprócz cesarza) i określ, jaka była ich rola u boku Nerona oraz jak ich działania wpłynęły na losy mieszkańców Rzymu.
  5. Czy chciałbyś żyć w świecie opisanym przez Sienkiewicza? Jaką rolę widziałbyś w nim dla siebie? Uzasadnij odpowiedź.
Print Friendly, PDF & Email