Quiz 1

Quiz 2

„Felix, Net i Nika” jako powieść detektywistyczna i fantastyczna

 1. Powieść to długi utwór.
 2. Często jest podzielona na rozdziały.
 3. W powieści jest narrator, często wszechwiedzący.
 4. Bohaterowie porozumiewają się przez dialogi.
 5. Wiele postaci i wydarzeń.
 6. Powieść detektywistyczna opowiada przede wszystkim o rozwiązaniu zagadki kryminalnej (związanej z przestępstwem).
 7. Powieść fantastyczna opowiada o rzeczach nierealnych, nieprawdopodobnych.

I ja zostanę wynalazcą / wynalazczynią!

Obmyśl wynalazek*, który spełnia następujące warunki:

 1. Wymaga połączenia z internetem.
 2. Może być użyty do przynajmniej dwóch różnych zadań.
 3. Wynalazek musi być narysowany (lub mieć model przestrzenny).
 4. Pisemny opis wyglądu – przynajmniej 6 zdań.
 5. Instrukcja obsługi z użyciem 10 bezokoliczników. 
 6. Przynajmniej 2 zasady BHP i konserwacji.
 7. Jedno hasło reklamowe. 

*wynalazek to coś wynalezionego, czyli nie może to być przedmiot, który już istnieje.

Kartka z dziennika bohatera powieści

Przeprowadzamy wywiad

Print Friendly, PDF & Email