Dokąd zmierzam?

Poznam cechy powieści detektywistycznej. Wskażę je na przykładzie powieści Agaty Christie. Zrekonstruuję świat przedstawiony.

Jak tam dojdę?

Opracuję lapbooka dotyczącego świata przedstawionego utworu. Zamieszczę w nim streszczenie losów poszczególnych bohaterów i ich charakterystykę.

Skąd będę wiedzieć, że jestem u celu?

Napiszę opowiadanie detektywistyczne według odkrytych przeze mnie reguł.

Świat przedstawiony w formie lapbooka

 1. Kreatywność
 2. Treść – uwzględnienie wszystkich elementów świata przedstawionego
 3. Walory artystyczne
 4. Długość i wnikliwość tekstów
 5. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Jest jednym z głównych bohaterów powieści Agaty Christie. Z racji wykonywanego zawodu ma prawo do noszenia broni.

Jest niewyróżniającym się szczególnie mężczyzną w starszym wieku.Skronie ma przyprószone siwizną.

Nikt, patrząc na niego, nie odgadłby, że przeszłość tego człowieka kryje jakiś sekret. Za swoje winy żałował i we własnym mniemaniu wystarczająco za nie odpokutował.

Nie można go wprawdzie nazwać bohaterem pozytywnym, ale moim zdaniem nie zasługuje na to, co go spotkało.

Napisz opowiadanie detektywistyczne, w którym pojawi się jedna z postaci znanych z lektury. Zacznij je od wylosowanego zdania.

Pamiętaj, że musisz uwzględnić przynajmniej 6 z 10 poniższych elementów:

 1. opis,
 2. charakterystyka,
 3. czas akcji,
 4. miejsce akcji,
 5. zwrot akcji,
 6. puenta,
 7. punkt kulminacyjny,
 8. dialog,
 9. monolog,
 10. retrospekcja, czyli wspomnienia bohatera z przeszłości.

Cechy gatunkowe powieści detektywistycznej

 1. Powieść detektywistyczna podejmuje temat śledztwa, rozwiązywania zagadki dotyczącej przestępstwa.
 2. Głównym bohaterem takiej powieści jest na ogół detektyw lub policjant prowadzący śledztwo. W przypadku powieści „I nie było już nikogo” nie ma takiego detektywa, w jego rolę wciela się czytelnik powieści.
 3. Narrator powieści detektywistycznej jest wszechwiedzący, ale nie dzieli się swoją wiedzą w pełni.
 4. Punktem kulminacyjnym powieści detektywistycznej jest schwytanie zabójcy lub objaśnienie rozwiązania zagadki przez detektywa. W powieści „I nie było już nikogo” tę rolę pełni list sędziego Wargrave’a.
 5. Najczęstsze motywy wędrowne pojawiające się w tego typu utworach to poszukiwanie zabójcy, śmierć, śledztwo, fałszywy trop.
 6. W takiej powieści często występują zwroty akcji, np. śmierć najbardziej podejrzanej osoby, niespodziewane morderstwo, alibi dla głównego podejrzanego, nieoczekiwany świadek.
 7. Z baśnią łączy powieść detektywistyczną tryumf dobra nad złem.
 8. Najważniejsze cechy detektywa-bohatera powieści detektywistycznej to spostrzegawczość, inteligencja, powaga, tajemniczość, odwaga, pomysłowość, osobowość odróżniająca go od innych.
Print Friendly, PDF & Email