str. 174-176

Po przeczytaniu musisz:

  1. wiedzieć, czym były chansons de geste,
  2. umieć wskazać, jakie cechy rycerza uosabia Roland,
  3. umieć wyjaśnić, na czym polega gloryfikacja tej postaci.

W tym celu wykonaj trzy spośród zaproponowanych zadań:

  1. Pisemna odpowiedź na zad. 1,2, 3 / str. 177.
  2. Przygotować profil Rolanda, korzystając z http://www.classtools.net/FB/home-page
  3. Przygotować Kahoota.
  4. Przygotować interaktywną krzyżówkę na LearningApps.com.
  5. Przedstawić losy Rolanda w formie komiksu o formacie A2.
  6. Przygotować inscenizację zamieszczonych w podręczniku fragmentów „Pieśni o Rolandzie”.

W celu wykonania zadań możecie stworzyć zespoły liczące do 3 osób włącznie. Zadania interaktywne należy przesłać do niedzieli na adres Agnieszka.Kochan@gmail.com.Pozostałe zadania trzeba będzie zaprezentować w poniedziałek 29 lutego.

1 2

Print Friendly, PDF & Email