4 stycznia

Potrafię się posługiwać różnymi formami przymiotników.

1.Co to jest przymiotnik?

Przymiotnik to część mowy, określająca cechy.

Przymiotniki mogą być opisowe (zimny dzień) lub oceniające (paskudny dzień).

2. Na jakie pytania odpowiada?

Pytania przymiotnika to: jaki? jaka? jakie? oraz który? która? które?

3. Jak się odmienia?

Przymiotniki odmieniają się tak, jak rzeczowniki, czyli przez przypadki, liczby i rodzaje.

Wyjątkową cechą przymiotników jest to, że można większość z nich stopniować.

Przykład: wysoki (stopień równy) – wyższy (stopień wyższy) – najwyższy (stopień najwyższy)

4. Lista ćwiczeń: 1-8 ze str. 62-65

5 stycznia

Łączę przymiotniki z rzeczownikami

  1. Odmiana rzeczownika z przymiotnikiem przez przypadki.
  2. Ćwiczenia 1-5 ze str. 66-68

7 stycznia

Pisownia wielką i małą literą rzeczowników oraz przymiotników

  1. Ćwiczenia ze str. 69-70

8 stycznia

Stosuję przysłówki w swoich wypowiedziach

Ćwiczenia ze str. 71-73

11 stycznia

Opisujemy krajobraz

Zadanie na padlecie

12 stycznia

Oceniamy nasze opisy

13 stycznia

Łączę przysłówki z czasownikami

str. 74-75

14 stycznia

Poznaję liczebnik

15 stycznia

Liczebniki główne i porządkowe

Print Friendly, PDF & Email