GR A
1. Kim była Eunice?
2. Kim był Chilon Chilonides i co się z nim stało ?
3. Kto i do kogo mówi : „Quo vadis, Domine?”
4. Kogo oskarżono o śmierć córki Nerona?
5. Jak zginął św. Piotr a jak św. Paweł?
6. Wymień przynajmniej 4 postaci historyczne wymienione w powieści.
7. Opisz kto i w jaki sposób uratował Ligię na arenie.
8. Kim był dla Winicjusza Petroniusz ?
9. Jak umierali chrześcijanie? ( podaj 3 przykłady).
10. Ponumeruj chronologicznie wydarzenia:
a. Śmierć Nerona.
b. Wyjazd Marka i Ligii na Sycylię.
c. Śmierć córki Nerona.
d. Spotkanie chrześcijan w Ostrianum
e. Pożegnalna uczta Petroniusza.
f. Marek i Ligia na uczcie u cezara.
g. Pożar Rzymu.
11. Kto to powiedział :
a) „Co mi po Rzymie i Rzymianach! Słuchano by mnie w Achai. Tu otacza mnie tylko zdrada. Wszyscy mnie opuszczają! I wy gotowiście mnie zdradzić! Wiem to, wiem! Wy ani pomyślicie, co powiedzą o was potomne wieki, gdy opuścicie takiego artystę jak ja.”………….
b) „weźmiesz Eunice i dasz jej dwadzieścia pięć plag, tak jednak, by nie popsuć skóry”……….
GR B
1. Kim była Pomponia Grecyna?
2. Kim był Ursus i co się z nim stało?
3. Co znaczą słowa: „Quo vadis, Domine”?
4. Kto urządza pogrzeb Neronowi?
5. Kto i dlaczego kazał podpalić Rzym?
6. Wymień przynajmniej 4 postaci fikcyjne występujące w powieści.
7. Opisz w jaki sposób Winicjusz poznał Ligię i kim ona była .
8. Dlaczego Chilon bał się Glaukosa ? Co się stało z Glaukosem?
9. Jak zginął Petroniusz?
10. Ponumeruj chronologicznie wydarzenia:
a. Opieka Ligii nad rannym Markiem.
b. Mordowanie chrześcijan podczas igrzysk.
c .Uprowadzenie Ligii z lektyki Winicjusza.
d. Chrzest Winicjusza.
e. Zezwolenie Nerona na ślub Marka i Ligii.
f. Choroba Ligii w więzieniu.
g. Śmierć Św. Piotra.
11. Kto to powiedział :
a) „Wiem, że wróciłbyś mi to podwójnie, ale mimo tego raz w życiu…to jest , chciałem powiedzieć : jak zawsze w życiu, będę uczciwym, tuszę bowiem, że (…) wszelkie moje wydatki i nadzieje twoja wspaniałomyślność przewyższy”……….
b) .„Zeusie,, Apollinie, Hero, Atene, Persefono i wy wszyscy nieśmiertelni bogowie, czemuście nie przyszli nam w pomoc? Co to nieszczęsne miasto uczyniło tym okrutnikom , że je tak nieludzko spalili?………….
 

Print Friendly, PDF & Email