Tekst lektury

Kim był Bolesław Prus? Dlaczego napisał historię o katarynce?

Bolesław Prus opublikował „Katarynkę” w 1880 w „Kurierze Warszawskim”, a w wydaniu książkowym ukazała się ona w 1885 roku. Autor  przez całe życie był działaczem społecznym i udzielał się charytatywnie. „Katarynka” i inne nowele  powstały w wyniku obserwacji otaczającej go rzeczywistości. Były pochwałą bezinteresownej pomocy na rzecz osób potrzebujących.

Poznajemy nowelę Bolesława Prusa. 

  1. Wyraźnie zaznaczony punkt kulminacyjny
  2.  Historia osnuta wokół głównego motywu opowieści.
  3.  Jeden wątek z ograniczoną liczbą bohaterów drugiego planu.
  4. Niewielka ilość komentarzy odautorskich, opisów, charakterystyk postaci.

Zadania: 22, 26, 27 / str. 61-62 (dla chętnych!)

Poznajemy pana Tomasza.

Lista zadań: 7, 17, 18 i 19 / str. 58-60.

Poznajemy świat niewidomej dziewczynki.

Lista zadań: 12, 16, 24, 11 / s. 59-61

Print Friendly, PDF & Email