Podczas pracy…

sprawia mi przyjemność, gdy…

motywuje mnie …

rozprasza mnie …

przeszkadza mi …

 

  1. Każdy uczestnik zapisuje po jednym zakończeniu każdego ze stwierdzeń.
  2. Przekazujemy kartki (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Osoba, która otrzymała kartkę ma za zadanie wpierw przeczytać to, co zostało zapisane przez poprzednika/ów, a następnie napisać nowe zakończenia zdań. Należy zwrócić uwagę na to, żeby się nie powtarzać. Stwierdzenia muszą być albo całkowicie nowe, albo istotnym rozwinięciem wcześniej przeczytanych. Po wypełnieniu kolejnej linijki przekazujemy kartkę dalej i powtarzamy tę czynność przynajmniej 5 krotnie. Pisząc nowe pomysły musimy starać się wymyślać rzeczy nowe, z którymi nie spotkaliśmy się na żadnej z poprzednich kartek.
  3. Piszemy czytelnie. Żeby nasz pomysł był przez innych doceniony, musi być łatwy do przeczytania.
  4. Piszmy konkretnie (szczególnie w przypadku kolejnych „pięter”).
  5. W pomysłach nie powinny znajdować się odniesienia do konkretnych osób.
  6. Dyskusja
  7. Głosowanie. Każdy ma 4 głosy i może zagłosować na te stwierdzenia, które są wg niej/niego są w danej grupie najważniejsze.
Print Friendly, PDF & Email