Krakowskie legendy

wpis w: 5a j. polski | 0

Wybierz jedną z przeczytanych przez ciebie krakowskich legend.

  1. Napisz plan wydarzeń.
  2. Streść legendę w pięciu zdaniach.
  3. Narysuj stosowną ilustrację.
  4. Opisz  (pół strony) fantastyczny przedmiot, stworzenie lub miejsce pojawiające się w legendzie.
  5. Napisz list w imieniu jednego z bohaterów legendy.
  6. Napisz pasujące do treści legendy ogłoszenie lub zaproszenie.
  7. Narysuj i opisz pomieszczenie, w którym rozgrywają się wydarzenia przedstawione w legendzie.
  8. Napisz pasującą do treści legendy instrukcję albo przepis.
  9. Przedstaw treść legendy w postaci komiksu.
  10. Napisz charakterystykę (opis wyglądu i cech charakteru) wybranego bohatera.

Uwaga! Pracujemy metodą „siedem z dziesięciu” – odrzucamy te trzy zadania, których nie chcemy robić.

Print Friendly, PDF & Email