Na obcej ziemi, czyli Skawiński jako emigrant.

 1. Na czym polega różnica między imigrantem a emigrantem? Wyjaśnij. Możesz odwołać się do wybranego słownika.
 2. Przedstaw przyczyny, które wpłynęły na to, że Skawiński musiał emigrować.
 3. Jak można ocenić życie Skawińskiego na emigracji? Opisz, odwołując się do cytatów.
 4. Co sprawia, że ludzie współcześnie emigrują? Wskaż przynajmniej siedem różnych przyczyn.
 5. Jak mogłyby potoczyć się losy Skawińskiego, gdyby żył w naszych czasach? Opowiadanie z dialogiem i opisem uczuć.
 6. List emigranta. Wybierz postać historyczną, która spędziła część swojego życia na emigracji i napisz w jej imieniu list do stosownego adresata. Opisz wydarzenia i przeżycia.

Sąd nad latarnikiem

 1. Dla prokuratora przygotuj szkic aktu oskarżenia. Zapisz wszystkie możliwe zarzuty. Wskaż, kim są poszkodowani i o jaką karę wnoszą.
 2. Jako obrońca Skawińskiego przygotuj listę okoliczności łagodzących. Wskaż, jak miałyby one wpłynąć na wyrok.
 3. Wzruszająca mowa końcowa (2 – 3 stron).
 4. Wyrok sędziego z uzasadnieniem (1,5 – 2-stron).
 5. Jako dziennikarz gazet „Aspinwall Times” napisz (4 do wyboru):
  1. sprawozdanie z rozprawy,
  2. wywiad z oskarżonym lub poszkodowanym,
  3. artykuł o dziejach latarni w Aspinwall,
  4. reportaż pt. „Imigranci w naszym mieście” (wyważony i pozytywny),
  5. rubrykę „Ogłoszenia drobne” (8-12 ogłoszeń).

Podanie, cv, list motywacyjny, czyli szukamy pracy dla Skawińskiego.

1. Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji po prawej stronie, nasze dane po lewej). Przydatne zwroty: Szanowna Pani, z poważaniem, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku…

2. Życiorys, czyli cv (z łac. curriculum vitae)  – przedstawienie przebiegu kariery zawodowej z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Zawiera dane osobowe oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Dominują w nim równoważniki zdań. Zachowany jest układ odwrotny do chronologicznego.

3. List motywacyjny – list przekonujący pracodawcę, żeby to właśnie nas zatrudnił. Ma układ podania, zawiera opis własnych dokonań oraz prośbę o kontakt i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zadania:

 1. Uzupełnij cv Skawińskiego.
 2. Napisz ogłoszenie, na które mógłby odpowiedzieć. Możesz wykorzystać to, które już napisałaś/napisałeś.
 3. W imieniu Skawińskiego w odpowiedzi na to ogłoszenie napisz podanie i list motywacyjny.
 4. Zadanie domowe: przygotuj 12 pytań, które mogłyby paść w rozmowie kwalifikacyjnej na to stanowisko

Zestaw zadań zamkniętych

Wersja do druku

Print Friendly, PDF & Email