Moralność ludowa w romantycznej balladzie. „Świtezianka” Adama Mickiewicza

Podręcznik s. 190

 

 1. Co wydarzyło się nad jeziorem Świteź? Przedstaw wydarzenia w formie planu lub opowiadania jednego z jego uczestników.
 2. Kim jest narrator tej historii? Jaka jest jego wiedza o świecie przedstawionym?
 3. Jaką rolę odgrywa w balladzie przyroda? Jaki jest jej związek z nastrojem tworu i decyzjami bohaterów?
 4. Jak oceniasz postępowanie strzelca? Czy kara, która go spotkała, jest słuszna? Uzasadnij.

Nie masz zbrodni bez kary. „Lilije” Adama Mickiewicza

 1. Napisz streszczenie ballady.
 2. Na czym polega w tym utworze zbrodnia i kara?
 3. Jaka jest rola natury w opisywanych zdarzeniach?
 4. Wskaż elementy nadprzyrodzone.
 5. Zapisz cytat będący morałem ballady.

W poszukiwaniu źródeł ballad

 1. Przedstaw genezę i właściwości tomu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
 2. Udowodnij, że „Świtezianka” to ballada.
 3. Napisz notatkę na temat miejsca akcji ballady.
 4. Jaka jest rola krajobrazu w tej balladzie?
 5. Czy chciałbyś zobaczyć spektakl oparty na „Balladach i romansach”? Uzasadnij. Opisz wybrane zdjęcie.
 6. Wykonaj test i zapisz poprawne odpowiedzi.
 7. „Świtezianka” i „Lilije” to ballady. Na podstawie wykonanego questu i znajomości tekstów uzupełnij i zapisz definicję tego gatunku literackiego.

Ballada – gatunek łączący w sobie cechy _______ (nastrojowość, emocjonalność), __________ (fabuła, narrator) i ________(dialogi, akcja), którego tematem są niezwykłe wydarzenia. Romantyczna ballada nawiązuje do pieśni _____________. Uwydatnieniu jej najważniejszej cechy, czyli __________,sprzyja konstrukcja narratora – _______________światem, który przedstawia.
Ballada była charakterystyczna dla epoki ________________.

 

Radosna twórczość na motywach ballad Mickiewicza.

 1. Katastrofa budowlana w kościele – reportaż.
 2. Sprawozdanie z procesu morderczyni.
 3. Wszyscy mężczyźni są tacy sami – list Świtezianki do redakcji pisma „Rusałka”.
 4. Wywiad z pustelnikiem.
 5. Pani zabija pana – opowiadanie kryminalne z siostrą ofiary w roli detektywa.
Print Friendly, PDF & Email