8 listopada

Co już wiemy o czasowniku?

  1. Czasownik odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
    Jest nazwą czynności (co robi? pisze) lub stanu ( co się z nim dzieje? rośnie)

2. Czasownik odmienia się przez osoby, liczby, czasy, rodzaje i tryby.

Przykład:

wyjechaliśmy – 1 os. l. mn. tr. oznajmujący, cz. przeszły, r. męskoosobowy

Przypomnienie:

czasy: teraźniejszy, przeszły, przyszły

tryby: oznajmujący (orzekający), rozkazujący, przypuszczający

rodzaje: męski, żeński i nijaki w liczbie pojedynczej, męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej

Forma osobowa czasownika – kiedy jesteśmy w stanie określić osobę.

Bezokolicznik – forma nieosobowa zakończona na -ć lub -c, np. kochać, wymyślać, łazić.

 

Lista zadań:

Ćw. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 ze str. 26-31

 

Print Friendly, PDF & Email