1. Herakles był herosem. Co to znaczy?
  2. Wypisz z mitu wszystkie wydarzenia świadczące o wyjątkowości Heraklesa.
  3. Podaj nazwy wszystkich atrybutów Heraklesa.
  4. Dlaczego Herakles musiał wykonać 12 prac?
  5. Jako urzędnik króla Augiasza napisz sprawozdanie z czyszczenia stajni.
  6. Użyj związku frazeologicznego „stajnia Augiasza” w znaczeniu przenośnym w zdaniu opisującym wybrane pomieszczenie.
Print Friendly, PDF & Email