Zapoznaj się z trzema opowiadaniami napisanymi przez osoby z Twojej klasy. Następnie napisz streszczenie na 1 stronę zeszytu i wykonaj jedno z poniższych zadań:

  1. Napisz list do głównego bohatera.
  2. Napisz plan wydarzeń opowiadania.
  3. Opis miejsca wspomnianego w opowiadaniu lub opis ilustracji.
Print Friendly, PDF & Email