Zamiast kartkówki

„Opowieść wigilijna” napisana przez Charlesa Dickensa została wydana w 1843 r.

Jej oryginalny tytuł to „A Christmas Carol”, czyli „Bożonarodzeniowa kolęda”. I rzeczywiście, ten utwór, tak jak kolędy, składa się ze strofek, a nie z rozdziałów, i podobnie jak kolędy pomaga ludziom odkryć istotę świąt Bożego Narodzenia.

  1. Jaka jest „Opowieść wigilijna” dla współczesnego czytelnika? Łatwa czy trudna w odbiorze? Ciekawa czy nudna? Uzasadnij swoją opinię przynajmniej w trzech zdaniach. Odpowiedź zapisz w zeszycie.
  2. Przygotuj się do lekcji na temat świata przedstawionego, wypełniając kartę pracy.
Print Friendly, PDF & Email