Podręcznik (zielony)

Pisownia wyrazów z h (s. 184–187)

Pisownia wyrazów z ch (s. 188–191)

Zapisz dwa wybrane zadania do zeszytu.

Print Friendly, PDF & Email