Podręcznik (niebieski)

Pisownia wyrazów z „ó” i „u”: strony 178-181, dwa wybrane zadania do zeszytu.

Print Friendly, PDF & Email