Spotkanie pierwsze, czyli o czym w ogóle jest ta opowieść

Dokąd zmierzam?

Uporządkuję postacie, wydarzenia i wątki. Zrekonstruuję świat przedstawiony. Określę tematykę „Pana Tadeusza”. 

Jak tam dojdę?

Zapoznam się z analizą frekwencyjną słów nacechowanych emocjonalnie w poszczególnych księgach i docenię możliwości technologii informacyjnej  zderzeniu z dziełem literackim. Przeanalizuję elementy świata przedstawionego ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów. Przypomnę najważniejsze fakty związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza.

Skąd będę wiedzieć, że jestem u celu?

Uzupełnię rysnotkę najważniejszymi informacjami uporządkowanymi w trakcie rozmowy w klasie. Rozpoznam wszystkie aluzje i docenię wszystkie żarty zawarte w utworze T-raperów znad Wisły. Podejmę się wykonania wybranego zadania domowego.

Tekst „Pana Tadeusza”

Audiobook

Okiem informatyka – bardzo ciekawe!

Analiza frekwencyjna słów pojawiających się w poszczególnych księgach „Pana Tadeusza”

Zadanie domowe poziom 1

Uzupełnię rysnotkę dotyczącą wybranej księgi „Pana Tadeusza”.

Zadanie domowe poziom 2

Uzupełnię pracowicie wszystkie rysnotki z galerii, otrzymując obrazkowe streszczenie „Pana Tadeusza”

Zadanie domowe poziom 3

Wykonajm lapbook, który graficznie będzie odwoływał się do treści lektury. Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł utworu oraz tytuły wszystkich ksiąg.

Obowiązkowe elementy lapbooka:

 1. Biogram Adama Mickiewicza (z uwzględnieniem czasu i okoliczności powstania „Pana Tadeusza”, czyli genezy utworu).
 2. Czas i miejsce akcji z informacjami o tle historycznym (kampanii napoleońskiej oraz kulcie Bonapartego).
 3. Bohaterowie (najważniejsze informacje pomocne do przygotowania charakterystyki postaci). Obowiązkowo: Tadeusz, Jacek Soplica, Sędzia, Hrabia, Telimena, Zosia, Wojski, Gerwazy i Protazy, Jankiel oraz bohater zbiorowy: szlachta dobrzyńska i jej przedstawiciele, Moskale .
 4. Ramowy plan wydarzeń trzech głównych wątków: miłosnego, sporu o zamek oraz działalności księdza Robaka.
 5. Rodzaj i gatunek literacki (wyjaśnienie pojęcia epopeja oraz epopeja narodowa).
 6. Informacje o następujących fragmentach epopei: Inwokacja, historia zamku Horeszków, koncert Wojskiego na rogu, spowiedź Jacka Soplicy, rehabilitacja Jacka Soplicy oraz co najmniej 3 opisy przyrody (np. chmury, burza, zachód słońca). Podajesz numer i tytuł księgi oraz wersy epopei.
 7. Wyjaśnienie pojęć: inwokacja, epilog, retrospekcja, instrumentacja głoskowa, hiperbola, porównanie homeryckie, peryfraza, zajazd, zaścianek, czarna polewka, emisariusz, bohater dynamiczny oraz nazw urzędników: stolnik, podkomorzy, wojski, rejent, asesor.

Spotkanie drugie, czyli zaproszenie do szlacheckiego dworku

Pytania kluczowe do Inwokacji:

 1. Dlaczego dla Mickiewicza Litwa była ojczyzną, a Polacy uważają “Pana Tadeusza” za swoją epopeję narodową?
 2. Jaki widzisz związek fraszki “Na zdrowie” Jana Kochanowskiego z Inwokacją? Pełny tekst fraszki z przypisami znajdziesz tutaj.
 3. Jakie elementy autobiograficzne można znaleźć w Inwokacji?
 4. Dlaczego trzeba być świetnym przyrodnikiem, by zrozumieć Inwokację?
 5. Do czego może być potrzebny Słownik terminów literackich podczas analizy Inwokacji?

Znajdź w Inwokacji i zapisz w zeszycie w formie notatki Cornella:

 1. Dwie apostrofy
 2. Dwa porównania
 3. Cztery epitety
 4. Dwie metafory
 5. Uosobienie
 6. Ożywienie
 7. Rymy parzyste
 8. Rymy żeńskie
 9. Inwersję «odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu»
 10. Przerzutnię

W podsumowaniu w 4 zdaniach wyjaśnij, jak zastosowane przez Mickiewicza środki językowe wpływają na odbiór tekstu.

Zadanie pisemne:

Zredaguj ogłoszenie o aukcji różnych przedmiotów z dworku Sopliców, z której dochód ma zostać przekazany na pomoc legionistom polskim. W krótki sposób zaprezentuj każdy z przedmiotów wystawiany na aukcji, by zachęcić do jego kupna.

Spotkanie trzecie, czyli spór o zamek Horeszków

Zadanie pisemne:

W imieniu Wojskiego opracuj menu na uroczystą kolację pojednawczą w Soplicowie i przekonaj do jego przyjęcia Sędziego. Wykorzystaj potrawy opisane w utworze.

lub:

W imieniu Hrabiego napisz list do Sędziego. List ma zapoczątkować pojednanie obu rodzin.

Spotkanie czwarte, czyli szlachecki świat

Zredaguj ogłoszenie o aukcji różnych przedmiotów z dworku Sopliców, z której dochód ma zostać przekazany na pomoc legionistom polskim. W krótki sposób zaprezentuj każdy z przedmiotów wystawiany na aukcji, by zachęcić do jego kupna.

Spotkanie piąte, czyli różne oblicza Jacka Soplicy

Zadanie pisemne:

W imieniu Jacka Soplicy przekonaj Stolnika do małżeństwa z Ewą Horeszkówną. Przygotuj swoją prezentację w ciekawy sposób.

Spotkanie szóste, czyli kobiety w Soplicowe

Zadanie pisemne:

Napisz sprawozdanie z pokazu mody prezentującego stroje mieszkanek Soplicowa wraz z odpowiednim komentarzem.

lub:


Jak mógł wyglądać tajemniczy liścik Telimeny do Tadeusza? Zredaguj tekst, posługując się staropolskim słownictwem.

lub:

Znając biografię i charakter Telimeny, zredaguj ofertę matrymonialną. Wybierz tego spośród bohaterów „Pana Tadeusza”, który mógłby na tę ofertę odpowiedzieć. Uzasadnij swój wybór w pomysłowy sposób.

Spotkanie siódme, czyli przyroda jako pełnoprawny bohater „Pana Tadeusza”

Spotkanie ósme, czyli „Pan Tadeusz” jako epopeja

Spotkanie dziewiąte, czyli rozprawiamy się z „Panem Tadeuszem”

 1. Kim dziś byłby Jacek Soplica? Uzasadnij, odwołując się do cech charakteru bohatera i do innych lektur.
 2. „Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!” Czy spontaniczność jest lepsza od zaplanowanego działania? Odwołaj się do lektur poznanych w szkole.
 3. „Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
  I nie da się przemocą okuwać w kajdany”. Czy zgadzasz się z takim określeniem miłości? Uzasadnij swoją opinię, powołując się na literackie przykłady miłości wbrew nakazam rozsądku.
 4. Wartość wielu spraw doceniamy dopiero wtedy, kiedy je bezpowrotnie stracimy. Uzasadnij, odwołując się do „Pana Tadeusza” i innych lektur.

Spotkanie dziesiąte, czyli „Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

Print Friendly, PDF & Email