Cel: wyrażenie opinii o spektaklu (opinia powinna być dobrze umotywowana)

Jak to zrobić?

  1. Można streścić początek, przedstawić bohaterów, ale ta cześć to najwyżej 1/4 recenzji.
  2. Opisać grę aktorów.
  3. Warto wspomnieć o interakcjach z widownią, oprawie muzycznej i scenograficznej, efektach specjalnych, kostiumach i rekwizytach.
  4. Z tych elementów należy wybrać te, które miały szczególny wpływ na nasza ocenę.
  5. Należy ustalić związek inscenizacji z książką.
  6. Dopiero po przedstawieniu takiej analizy formułujemy własną opinię.
Print Friendly, PDF & Email