1. Podaj dane dotyczące spektaklu (tytuł, data, nazwa teatru).
  2. Napisz recenzję spektaklu.
  3. Narysuj plakat.
  4. Wskaż 10 różnic miedzy powieścią Molnara a spektaklem.
  5. Który z aktorów był najlepszy? Uzasadnij.
  6. Napisz list do wybranego aktora na temat jego występu.
  7. Zaproponuj 7 tematów warsztatów, które mogłyby być przeprowadzone po spektaklu.
  8. Czy chciałbyś być aktorem? Wymień wady i zalety takiej drogi życiowej.
  9. Zestaw 10 najważniejszych zasad dotyczących odpowiedniego zachowania się w teatrze.
  10. Opis dekoracji do scen na placu, w szkole lub w Ogrodzie Botanicznym.

Wybierz 6 zadań!

Print Friendly, PDF & Email