PRZYIMEK to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, często służąca do określania położenia, a także czasu i związków logicznych. Najłatwiej go zapamiętać, kojarząc ze stołem: „na stole”, „pod stołem”, „bez stołu” itp.

Przyimek łączy się z rzeczownikiem, tworząc wyrażenie przyimkowe. Wymusza w tym związku jeden konkretny przypadek rzeczownika.

 

Zadania: dopisz jak najwięcej przyimków we właściwym miejscu stołu i rozwiąż w zeszycie ćw. 1, 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 10 ze stron 68-71

Print Friendly, PDF & Email