Średniowieczna asceza

wpis w: IIa j. polski | 0

6 października

Święty Antoni, czyli o pierwszych pustelnikach

 1. Wyjaśnij pojęcia i zastosuj je w zdaniach:
  1. asceza
  2. asceta
  3. ascetyczny
 2. Po przeczytaniu tekstu ze str. 66
  1. określ jego gatunek
  2. napisz notatkę biograficzną na temat głównego bohatera
  3. opisz ilustrację ze str. 67.
 3. Dla chętnych: co wspólnego mają ze sobą średniowieczna asceza i współczesny minimalizm rozumiany jako styl życia? Przedstaw i uzasadnij swoją opinię?

7 października

Legenda o świętym Aleksym

 1. Opisz losy świętego z punktu widzenia jego ojca lub jego żony.
 2. Wypisz elementy, które składają się na biografię świętego. Które z nich spotkałeś w biografii innych świętych?
 3. Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2 lub 4 ze str. 71

10 października

Święty Franciszek, czyli asceza z uśmiechem
 1. Z tekstu informacyjnego o św. Franciszku (s.72) wypisz:
  1. daty życia
  2. nazwę założonego przez niego zakonu
  3. wyjaśnienia pojęcia „stygmaty”
 2. Opisz ilustrację ze str. 72 lub 73.
 3. Wybierz to ze zdań „Dekalogu św. Franciszka” (s. 73), które według ciebie jest dziś najważniejsze. Uzasadnij.
 4. Po przeczytaniu wiersza Leopolda Staffa (s. 74) wykonaj zadania 1/s. 74 i 4/s.75.
Print Friendly, PDF & Email