1. Co to jest przypowieść?

Przypowieść, inaczej parabola to opowieść o treści moralno-dydaktycznej, która oprócz dosłownie przekazywanej treści, ilustruje ogólne prawdy dotyczące ludzkiego losu. Inna nazwa to przypowieść. Zbiór przypowieści znajduje się w Biblii, np. przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, przypowieść o synu marnotrawnym.

2. Jak wygląda schemat fabularny opowiadania Hemingwaya?

3. Co symbolizuje marlin?

4. Kim jest i jaki jest Santiago?

5. Jaki jest przenośny sens tej historii?

6. Podaj argumenty przemawiające za tym, że „Stary człowiek i morze” to przypowieść.

 

Print Friendly, PDF & Email