Wspólnie przygotowujemy quiz na temat najpopularniejszych krakowskich legend.

Są to:

  1. Legenda o Smoku Wawelskim
  2. Legenda o dwóch wieżach
  3. Legenda o stópce królowej Jadwigi
  4. Legenda o gołębiej drużynie

… dla pierwszej grupy

  1. Legenda o pierścieniu księżnej Kingi
  2. Legenda o Kopcu Krakusa
  3. Legenda o przerwanym hejnale
  4. Legenda o królewnie Wandzie

… dla drugiej grupy

 

Obie grupy przygotowują zestaw 15 kahootowych pytań do swojego zestawu legend.

Print Friendly, PDF & Email