„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego

wpis w: polski8 | 0

Syzyfowe prace – lektura dla uważnych czytelników

Zadanie domowe: napisz osobistą notatkę na temat lektury. Możesz skorzystać z poniższej podpowiedzi:

Według mnie książka pt. Syzyfowe prace jest…

Szczególną trudność przy czytaniu sprawiło mi…

Książka opowiada o… Jej główny bohater… Inni ważni bohaterowie… Akcja powieści rozgrywa się w dramatycznym dla Polski czasie…

Wydaje mi się, że powieść została napisana po to,…

Uważam, że poruszane w książce zagadnienia są nadal aktualne/nie są już aktualne, ponieważ… Dla współczesnego czytelnika…

Sporządzamy plan wydarzeń powieści „Syzyfowe prace”

Zadanie w trakcie lekcji:  w grupach uporządkujcie plan wydarzeń.

Zadanie domowe: wybierz najciekawszy, Twoim zdaniem, fragment powieści, sporządź do niego szczegółowy plan wydarzeń (co najmniej 10 punktów z podpunktami) i naucz się go opowiadać (wypowiedź 3–5-minutowa).

Szkoła dawniej i dziś

 1. Macie niepowtarzalną okazję, żeby porozmawiać z Andrzejem Radkiem, Bernardem Zygierem, Anną Stogowską (Birutą). Wysłuchajcie ich najpierw, a potem zadajcie pytania.
 2. Porównaj szkołę współczesną z XIX-wieczną, uwzględniając warunki nauki, nauczany materiał, przedmioty szkolne, metody nauki, dostęp dzieci do edukacji, nauczycieli i relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zachowanie uczniów oraz ich rozrywki.

Andrzej Radek, Bernard Zygier, Anna Stogowska (Biruta)– osoby, które wywarły decydujący wpływna Marcina Borowicza

Plan charakterystyki wybranego bohatera powieści „Syzyfowe prace”:

 1. Wstęp.
 2. Przedstawienie postaci (kim jest, w jakim jest wieku, gdzie się uczy, z jakiej pochodzi rodziny itd.).
 3. Krótka historia losów bohatera/bohaterki.
 4. Wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się.
 5. Cechy charakteru i okoliczności, w których te cechy się ujawniły. Cechy wyróżniające tę postać
  spośród innych.
 6. Pasje, poglądy i zainteresowania.
 7. Podsumowanie: moja ocena postaci.

Syzyfowe prace – powieść o dojrzewaniu.

Dojrzewanie – okres życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością; proces stawania się człowiekiem dorosłym, o ukształtowanej osobowości.
Dojrzały – dorosły, samodzielny myślowo, gotowy do odgrywania ról społecznych, odpowiedzialny, rozważny, rzetelny, sumienny.

 1. Którzy bohaterowie dojrzewają, zmieniają się w trakcie trwania akcji powieści?
 2. Jakie wydarzenia stanowią decydujący moment w ich dojrzewaniu?
 3. Jakimi ludźmi stają się w rezultacie tego procesu?

Symboliczny sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego

 1. Uzupełnij brakujące luki w streszczeniu mitu o Syzyfie:

Syzyf to legendarny założyciel i król (1)…………………….. . Był ulubieńcem bogów. Często uczestniczył w ucztach w ich siedzibie na (2)……………………. . Mimo że był bogaty, napadał
i rabował podróżnych, a także kradł boski pokarm, czyli (3)…………………..oraz (4)…………………. . Bogowie lubili Syzyfa, dlatego wybaczali mu jego przewinienia do czasu, kiedy okazało się, że zdradza on zasłyszane podczas uczt boskie tajemnice. Zeus wysłał wtedy na ziemię boga śmierci. Jednak przebiegły król uwięził go i przez pewien czas ludzie nie umierali.

Kiedy w końcu (5)………………………….został uwolniony, chciał zabrać Syzyfa do podziemi. Wówczas podstępny władca powiedział żonie, aby ta nie wyprawiała mu (6)………………………………….. Znalazłszy się w krainie umarłych, poprosił o możliwość powrotu na ziemię w celu ukarania żony, która nie pochowała jego ciała z należną czcią. Kolejny raz oszukał bogów i żył spokojnie wśród ludzi aż do późnej starości. Dopiero posłaniec bogów (7)……………………………. sprowadził Syzyfa zpowrotem do podziemi. Zeus skazał wtedy króla na wieczną mękę. Syzyf musiał wtaczać na górę (8)……………………………… . Zawsze, gdy ulubieniec bogów był już prawie na szczycie, kamień zsuwał się i pracę trzeba było zaczynać od początku.

2. Wyjaśnij znaczenie frazeologizmu „syzyfowa praca”. Jak można odczytać tytuł powieści w tym kontekście?

3. Na czym polegała rusyfikacja? Jakie były wobec niej postawy poszczególnych bohaterów?

4. W jakiej sytuacji w przypadku Marcina Borowicza i jego przyjaciół głaz wtaczany przez rusyfikatorów zaczyna spadać? Obejrzyj fragment filmu i opisz, co się wydarzyło, z punktu widzenia Marcina, profesora i Zygiera.

Print Friendly, PDF & Email