workspace8_high_res

Zasady oceniania język polski szkoła podstawowa PSO

 

Zasady - Kahoot

 

Jak będą oceniane nasze prace pisemne?

Treść – 3

Spójność- 1

Bogactwo językowe – 2 (w tym 1 za brak powtórzeń)

Poprawność językowa (2 błędy na stronę) – 1

Poprawność ortograficzna (1 błąd w całym tekście) – 1

Poprawność interpunkcyjna (2 błędy w całym tekście) – ,1

Akapity i organizacja tekstu – 1

10 = cel

8, 9 = bdb

6, 7 = db

4, 5 = dst

3 = dop

0, 1, 2 = ndst

 

Kryteria egzaminacyjne

 

Lista lektur na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII -wrzesień i październik na lekcjach
 2. Agatha Christie, I nie było już nikogo (Dziesięciu małych Murzynków) – 9 października
 3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis – 6 listopada
 4. Charles Dickens, Opowieść wigilijna4 grudnia
 5. Ignacy Krasicki, Żona modna
 6. Adam Mickiewicz, Reduta OrdonaŚmierć PułkownikaŚwitezianka, II część DziadówPan Tadeusz (historia Polski)
 7. Aleksander Fredro, Zemsta – 8 stycznia
 8. Henryk Sienkiewicz, Latarnik – 5 marca
 9. Stefan Żeromski, Siłaczka – 12 marca
 10. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze – 9 kwietnia
 11. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów  14 maja
 12. Douglas Adams, Autostopem przez Galaktykę  – 4 czerwcaWybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

 

Dołącz do klasy na portalu LearningApps!

 

Wielka powtórka 1. Części mowy.

Dokąd zmierzam? Przypomnę sobie, jak rozpoznać 10 części mowy. Dowiem się o 2 kolejnych. Jak tam dojdę? Przyjrzę się planszom, obejrzę prezentację, zagram w grę i posłucham piosenki, z której wybiorę po 1 przykładzie każdej części mowy. Skąd będę wiedzieć, … Continued

Posted in 6a j. polski, 7a j. polski | Możliwość komentowania Wielka powtórka 1. Części mowy. została wyłączona

Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie

Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, że … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie została wyłączona

Miłość ma swoje prawa. Ballady Adama Mickiewicza

Moralność ludowa w romantycznej balladzie. „Świtezianka” Adama Mickiewicza   Co wydarzyło się nad jeziorem Świteź? Przedstaw wydarzenia w formie planu lub opowiadania jednego z jego uczestników. Kim jest narrator tej historii? Jaka jest jego wiedza o świecie przedstawionym? Jaką rolę … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Miłość ma swoje prawa. Ballady Adama Mickiewicza została wyłączona

Zdania podrzędnie złożone

W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym zdanie podrzędne zwykle zastępuje (lub uzupełnia) jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego (podmiot, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik). I tak jak przy zdaniach współrzędnie złożonych należy dokonać ich analizy (zasady analizy znajdziemy w artykule dotyczącym zdań współrzędnie złożonych), … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Zdania podrzędnie złożone została wyłączona

Zdania współrzędnie złożone

        Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Zdania współrzędnie złożone została wyłączona

„Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

Świat przedstawiony w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya 1. Scharakteryzuj podstawowe elementy świata przedstawionego. 2. Co w rozwoju akcji najbardziej cię zaskoczyło? Dlaczego? 3. Wyjaśnij tytuł utworu. Charakterystyka głównego bohatera W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem Wybierz dwa z … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya została wyłączona

„Siłaczka” Stefana Żeromskiego

T: Odkrywamy tajemnice Obrzydłówka 1. Opisz miejsce akcji i wyjaśnij metaforyczne znaczenie jego nazwy. Przeprowadź analizę słowotwórczą, nazwij typ formantu (1 str.) 2. Kiedy rozgrywa się akcja opowiadania? Podaj pięć dowodów. 3. W tabeli porównaj ideały, dążenia, charakter i działania … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Siłaczka” Stefana Żeromskiego została wyłączona

„Latarnik” Heryka Sienkiewicza

1. A. W jakich walkach brał udział Skawiński? 1. B. Jakich przedsięwzięć podejmował się Skawiński? 2. A. Dlaczego Skawiński został zatrudniony? 2. B. Dlaczego Skawiński został zwolniony? 3. A. Jakie zminy zaszły w duszy Skawińskiego po tym, jak został latarnikiem? … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Latarnik” Heryka Sienkiewicza została wyłączona

Wróciwszy z ferii, z radością pobiegliśmy do szkoły. Imiesłowy

Zasady tworzenia imiesłowów są następujące: 1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych, 2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Wróciwszy z ferii, z radością pobiegliśmy do szkoły. Imiesłowy została wyłączona

Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie została wyłączona