workspace8_high_res

Zasady oceniania język polski szkoła podstawowa PSO

 

Zasady - Kahoot

 

Jak będą oceniane nasze prace pisemne?

Treść – 3

Spójność- 1

Bogactwo językowe – 2 (w tym 1 za brak powtórzeń)

Poprawność językowa (2 błędy na stronę) – 1

Poprawność ortograficzna (1 błąd w całym tekście) – 1

Poprawność interpunkcyjna (2 błędy w całym tekście) – ,1

Akapity i organizacja tekstu – 1

10 = cel

8, 9 = bdb

6, 7 = db

4, 5 = dst

3 = dop

0, 1, 2 = ndst

 

Kryteria egzaminacyjne

 

Lista lektur na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII -wrzesień i październik na lekcjach
 2. Agatha Christie, I nie było już nikogo (Dziesięciu małych Murzynków) – 9 października
 3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis – 6 listopada
 4. Charles Dickens, Opowieść wigilijna4 grudnia
 5. Ignacy Krasicki, Żona modna
 6. Adam Mickiewicz, Reduta OrdonaŚmierć PułkownikaŚwitezianka, II część DziadówPan Tadeusz (historia Polski)
 7. Aleksander Fredro, Zemsta – 8 stycznia
 8. Henryk Sienkiewicz, Latarnik – 5 marca
 9. Stefan Żeromski, Siłaczka – 12 marca
 10. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze – 9 kwietnia
 11. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów  14 maja
 12. Douglas Adams, Autostopem przez Galaktykę  – 4 czerwcaWybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

 

Dołącz do klasy na portalu LearningApps!

 

Zdania współrzędnie złożone

        Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Zdania współrzędnie złożone została wyłączona

„Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

Świat przedstawiony w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya 1. Scharakteryzuj podstawowe elementy świata przedstawionego. 2. Co w rozwoju akcji najbardziej cię zaskoczyło? Dlaczego? 3. Wyjaśnij tytuł utworu. Charakterystyka głównego bohatera W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem Wybierz dwa z … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya została wyłączona

„Siłaczka” Stefana Żeromskiego

T: Odkrywamy tajemnice Obrzydłówka 1. Opisz miejsce akcji i wyjaśnij metaforyczne znaczenie jego nazwy. Przeprowadź analizę słowotwórczą, nazwij typ formantu (1 str.) 2. Kiedy rozgrywa się akcja opowiadania? Podaj pięć dowodów. 3. W tabeli porównaj ideały, dążenia, charakter i działania … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Siłaczka” Stefana Żeromskiego została wyłączona

„Latarnik” Heryka Sienkiewicza

1. A. W jakich walkach brał udział Skawiński? 1. B. Jakich przedsięwzięć podejmował się Skawiński? 2. A. Dlaczego Skawiński został zatrudniony? 2. B. Dlaczego Skawiński został zwolniony? 3. A. Jakie zminy zaszły w duszy Skawińskiego po tym, jak został latarnikiem? … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Latarnik” Heryka Sienkiewicza została wyłączona

Wróciwszy z ferii, z radością pobiegliśmy do szkoły. Imiesłowy

Zasady tworzenia imiesłowów są następujące: 1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych, 2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Wróciwszy z ferii, z radością pobiegliśmy do szkoły. Imiesłowy została wyłączona

Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Jak napisać rozprawkę? Wprowadzenie została wyłączona

„Zemsta” Aleksandra Fredry

Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu.       Test na podsumowanie Tekst Film Andrzeja Wajdy Opracowanie         Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu. … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania „Zemsta” Aleksandra Fredry została wyłączona

Słowotwórstwo

2 stycznia Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa. Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, którą dodajemy do … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Słowotwórstwo została wyłączona

Opowieść wigilijna

Porozmawiaj z głównym bohaterem i przedstaw tę rozmowę w klasie: Co było dla ciebie najważniejsze w życiu przed spotkaniem ducha Marleya? Dlaczego nie lubiłeś świąt? Dlaczego nie ofiarowałeś nic dla biedaków? Co poczułeś, gdy po powrocie do domu usłyszałeś dziwne … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Opowieść wigilijna została wyłączona

Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Dokąd zmierzam? Poznam cechy powieści historycznej. Wskażę je na przykładzie powieści Henryka Sienkiewicza. Zapoznam się z podziałem na lirykę, epikę i dramat. Zrekonstruuję świat przedstawiony. Poznam cechy pism użytkowych: cv, listu motywacyjnego, podania. Jak tam dojdę? Przeanalizuję elementy świata przedstawionego … Continued

Posted in 7a j. polski | Możliwość komentowania Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” została wyłączona