Zasady oceniania język polski szkoła podstawowa PSO

Zasady - Kahoot
Jak będą oceniane nasze prace pisemne?

Treść – 3

Spójność- 1

Bogactwo językowe – 2 (w tym 1 za brak powtórzeń)

Poprawność językowa (2 błędy na stronę) – 1

Poprawność ortograficzna (1 błąd w całym tekście) – 1

Poprawność interpunkcyjna (2 błędy w całym tekście) – ,1

Akapity i organizacja tekstu – 1

10 = cel

8, 9 = bdb

6, 7 = db

4, 5 = dst

3 = dop

0, 1, 2 = ndst

 

Kryteria egzaminacyjne 

 

Lista lektur na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Ignacy Krasicki, Żona modna – 12 września
 2. Jan Kochanowski, Treny – 17 września
 3. Aleksander Fredro, Zemsta – 22 października
 4. Adam Mickiewicz,  II część Dziadów – 15 listopada
 5. Juliusz Słowacki, Balladyna – 26 listopada
 6. Charles Dickens, Opowieść wigilijna – 17 grudnia
 7. Henryk Sienkiewicz, Latarnik – 2 stycznia
 8. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę – 28 stycznia.
 9. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis – 4 marca
 10. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze – 6 maja
 11. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów – 27 maja

Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

 

Oskar i Pani Róża

Prace długie: List – odpowiedź na listy Oskara. Odpowiedź na list z punktu 1. Rozprawka: „Fajne jest życie we dwoje”. Jak miłość zmienia postrzeganie świata? Odwołaj się do przykładów literackich i filmowych. Rozprawka „Czy w życiu potrzebne jest cierpienie?” Odwołaj … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania Oskar i Pani Róża została wyłączona

Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Dokąd zmierzam? Poznam cechy powieści historycznej. Wskażę je na przykładzie powieści Henryka Sienkiewicza. Zapoznam się z podziałem na lirykę, epikę i dramat. Zrekonstruuję świat przedstawiony. Poznam cechy pism użytkowych: cv, listu motywacyjnego, podania. Jak tam dojdę? Przeanalizuję elementy świata przedstawionego … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania Fascynujący starożytny Rzym w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” została wyłączona

Zdania podrzędnie złożone

W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym zdanie podrzędne zwykle zastępuje (lub uzupełnia) jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego (podmiot, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik). I tak jak przy zdaniach współrzędnie złożonych należy dokonać ich analizy (zasady analizy znajdziemy w artykule dotyczącym zdań współrzędnie złożonych), … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania Zdania podrzędnie złożone została wyłączona

O zdaniach współrzędnie złożonych

Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, toteż wszyscy chowali się … Continued

Posted in polski7, polski8 | Możliwość komentowania O zdaniach współrzędnie złożonych została wyłączona

„Mały Książę”

Zadania wprowadzające: Streść akcję rozgrywająca się A. na Ziemi / b. na planecie Małego Księcia. Jak przebiegała rozmowa z A. Próżnym / B. Bankierem i jakie wnioski wyciągnął z niej Mały Książę? Jakie znaczenie miał(a) dla fabuły A. żmija / … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania „Mały Książę” została wyłączona

„Latarnik” Heryka Sienkiewicza

Na obcej ziemi, czyli Skawiński jako emigrant. Na czym polega różnica między imigrantem a emigrantem? Wyjaśnij. Możesz odwołać się do wybranego słownika. Przedstaw przyczyny, które wpłynęły na to, że Skawiński musiał emigrować. Jak można ocenić życie Skawińskiego na emigracji? Opisz, … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania „Latarnik” Heryka Sienkiewicza została wyłączona

Opowieść wigilijna

Porozmawiaj z głównym bohaterem, zapisz wymyślony dialog i przedstaw tę rozmowę w klasie. Możesz wykorzystać poniższe pytania: Co było dla ciebie najważniejsze w życiu przed spotkaniem ducha Marleya? Dlaczego nie lubiłeś świąt? Dlaczego nie ofiarowałeś nic dla biedaków? Co poczułeś, … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania Opowieść wigilijna została wyłączona

„Balladyna” Juliusza Słowackiego

Lektura w teczce, pudełku albo na wieszaku, czyli świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego Przygotuj wybraną formę opracowania treści lektury. Na Twoim wieszaku, w pudełku lub lapbooku muszą się znaleźć następujące elementy: Ważne symbole. Elementy świata przedstawionego z wyraźnym … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania „Balladyna” Juliusza Słowackiego została wyłączona

„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom” – (Dziady cz. II)

Cele cyklu lekcji o „Dziadach”: Zdobycie niezbędnych wiadomości na temat Adama Mickiewicza. Umiejętność wskazywania cech dramatu. A może inscenizacja? Znajomość treści lektury i jej bohaterów. Umiejętność wskazania przesłania zawartego w „Dziadach” cz. II Pisanie twórczego opowiadania Ludowy obrzęd dziadów i … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom” – (Dziady cz. II) została wyłączona

„Zemsta” Aleksandra Fredry

Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu. Odwrócona lekcja (źródła: Wikipedia i artykuł naukowy)     Tekst Film Andrzeja Wajdy Opracowanie Kahoot Zemsta Aleksandra Fredry Zemsta Kahoot obrazkowy     Kto, na kim, za co i jak … Continued

Posted in polski7 | Możliwość komentowania „Zemsta” Aleksandra Fredry została wyłączona