books_laptop_hires

Zasady oceniania język polski gimnazjum

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum

środy na 0. lekcji (7.35 – 8.20) w sali 31

ZAPRASZAM!

Lista lektur na rok szkolny 2016/2017

10 X Ursula K. Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”

14 XI Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

9 I Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

6 III Molier „Skąpiec”

8 V Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

29 V Juliusz Słowacki „Balladyna” 

„Balladyna” Juliusza Słowackiego

Świat przedstawiony w dramacie „Balladyna” Juliusza Słowackiego Podziel zeszyt na dwie części i uzupełnij elementy świata przedstawionego w sferze realistycznej i fantastycznej Wybierz i scharakteryzuj jedną postać. Wybierz i opisz jedno miejsce. Wybierz i streść jedno wydarzenie. Wyjaśniamy tytuł dramatu … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania „Balladyna” Juliusza Słowackiego została wyłączona

Słowotwórstwo

24 maja Kopernicki z Szarych Szeregów, czyli podstawowe pojęcia związane ze słowotwórstwem Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Słowotwórstwo została wyłączona

Akcja pod Arsenałem

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Akcja pod Arsenałem została wyłączona

Maraton gramatyczny – składnia w służbie uczniowskiej twórczości

Napisz raport policyjny, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych łącznych. Napisz wiersz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych rozłącznych. Opisz dowolny obraz, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych przeciwstawnych. Napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego, używając przynajmniej pięciu zdań współrzędnie złożonych … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Maraton gramatyczny – składnia w służbie uczniowskiej twórczości została wyłączona

Zdania podrzędnie złożone

W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym zdanie podrzędne zwykle zastępuje (lub uzupełnia) jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego (podmiot, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik). I tak jak przy zdaniach współrzędnie złożonych należy dokonać ich analizy (zasady analizy znajdziemy w artykule dotyczącym zdań współrzędnie złożonych), … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Zdania podrzędnie złożone została wyłączona

O zdaniach współrzędnie złożonych

  Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, toteż wszyscy chowali … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania O zdaniach współrzędnie złożonych została wyłączona

„Skąpiec” Moliera

Nasze pierwsze spotkanie z Molierem Jak nazywał się Molier? Kiedy się urodził i kiedy zmarł? W jakiej epoce i pod czyim patronatem tworzył? Jakie były najważniejsze wydarzenia w jego życiu? W jaki sposób zmienił teatr? Podaj 3 tytuły jego dzieł. … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania „Skąpiec” Moliera została wyłączona

Zdanie pojedyncze

poniedziałek, 20 stycznia Historia pewnej rodziny, czyli o częściach zdania pojedynczego   Przydawka – każde określenie dowolnego rzeczownika w zdaniu. Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? Okolicznik – określenie orzeczenia, uściślające okoliczności. Pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? jak bardzo? Dopełnienie … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Zdanie pojedyncze została wyłączona

„Latarnik” Heryka Sienkiewicza

  Podanie, cv, list motywacyjny, czyli szukamy pracy dla Skawińskiego.   Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania „Latarnik” Heryka Sienkiewicza została wyłączona

Rozpoczynając nowy rok… O imiesłowach

Zasady tworzenia imiesłowów są następujące: 1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych, 2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od … Continued

Posted in IIa j. polski | Możliwość komentowania Rozpoczynając nowy rok… O imiesłowach została wyłączona