Ważne pytania

wpis w: IIa j. polski | 0

13 września

Pierwsze spotkanie z Sokratesem

 1. Zapoznaj się z tekstami informacyjnym ze str. 15. Ułóż trzy pytania sprawdzające stopień ich zrozumienia.
 2. Co Sokrates miałby do powiedzenia ludziom żyjącym w XXI wieku? W jego imieniu napisz adresowany do siebie list.

15 września

„Obrona Sokratesa” jako przemówienie.

Zapoznaj się z wyjaśnieniami na temat konstrukcji i stylu przemówienia ze stron 17-18. Następnie zgodnie z przydziałem zaangażuj się w pracę sztabu przygotowującego przemówienie na określoną okazję.

Nad czym pracują sztaby wyborcze?

 1. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych prosi o głosy amerykańską Polonię.
 2. Zdobywczyni Oscara dziękuje swoim współpracownikom i wyjaśnia, dlaczego kończy karierę.
 3. Lokalny polityk nawołuje sąsiadów do zorganizowania pikiety w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.
 4. Dyrektor szkoły żegna uczniów kończących rok szkolny.
 5. Proboszcz parafii prosi oo pomoc dla rodziny, której spłonął dom.
 6. Sportowiec tłumaczy się ze swojego udziału w aferze dopingowej i wyjaśnia,jak naprawi wyrządzone zło.

21 września

Jak szczęście rozumieją stoicy?

23 września

Szczęście według Epikura

 1. Stoicy uważali, że szczęście polega na…  Natomiast dla Epikura podstawą szczęścia jest…
 2. Wybierz jeden z zaprezentowanych w tekście poglądów Epikura i odnieś się do niego, podając argumenty związane z Twoim doświadczeniem.

27 września

Co jest potrzebne cynikowi do szczęścia?

 1. Zapoznaj się z zamieszczonymi na str. 50-51 utworami dotyczącymi Diogenesa.
 2. Jak Diogenes rozumiał szczęście?
 3. Czego dowiadujemy się o postawie i charakterze Diogenesa?
 4. Zapisz Diogenesowy przepis na szczęście.

Elementy świata przedstawionego

28 września

Co słowo „cynizm” oznacza współcześnie?

 1. Określ świat przedstawiony we fragmencie dramatu Leona Kruczkowskiego.
 2. Korzystając z definicji na str. 64 na przykładzie Willego Sonnenbrucha zdefiniuj cynizm jako postawę życiową.

Zadanie domowe: przypomnij, jak piszemy charakterystykę.

 

29 września

Charakterystyka bohatera literackiego.

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania w zadaniu 2 ze str. 64.

30 września

Sąd nad Willim Sonnenbruchem.

 

 

Print Friendly, PDF & Email