Wróciwszy z wakacji, z radością pobiegliśmy do szkoły. Imiesłowy

wpis w: polski7 | 0

Zasady tworzenia imiesłowów są następujące:
1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,
2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,
3) imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy) – od czasowników dokonanych,
4) imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc) tworzy się od czasowników niedokonanych.

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 1

 

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 2

 

 

 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu imiesłowów: 1, 2.

Bardzo ważne zasady dotyczące ortografii i interpunkcji w wypowiedzeniach z imiesłowami

1. ,,Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie.

2. ,,Nie” z imiesłowami przysłówkowymi piszemy rozdzielnie.

3. Wyjątkowo ,,nie” piszemy rozdzielnie z imiesłowem przymiotnikowym, gdy chcemy podkreślić wyraźne przeciwstawienie, np. „Ani nie myślący, ani nie pracujący…”

4. Przecinek między imiesłowami przymiotnikowymi stawiamy tylko wtedy, jeśli mamy do czynienia z wyliczeniem albo wprowadzeniem informacji dodatkowej, np. „Kupiłam nowy plecak, wykonany ze skóry”.

5. Imiesłowy przysłówkowe zawsze oddzielamy przecinkiem, np. „Rozmawiając ze mną, uśmiechał się”.

zad. 10/ str. 256, 11/257, 13/257

Print Friendly, PDF & Email