Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu.

 

 

Test na podsumowanie

Tekst

Film Andrzeja Wajdy

Opracowanie

 

Kahoot Zemsta Aleksandra Fredry

 

Zemsta Kahoot obrazkowy

Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu.

1) Ekspozycja – zawiązanie akcji – 

2) Rozwinięcie akcji i perypetie (wydarzenia odwracające tok akcji) – 

3) Punkt kulminacyjny – 

4) Rozwiązanie akcji – 

Zadanie: przyporządkuj wydarzenia do poszczególnych etapów akcji. 

 1. Cześnik chce poślubić Podstolinę.
 2. Cześnik oświadcza się Podstolinie, zostaje przyjęty, przygotowuje wesele.
 3. Ten stan burzy kłótnia o naprawę muru granicznego.
 4. Wacław za sprawą Papkina znajduje się w zamku Cześnika, tam spotyka Podstolinę, ucieka.
 5. Rejent pisze oskarżenie, zawiera umowę z Podstoliną, ta zrywa zaręczyny z Cześnikiem.
 6. Cześnik i Rejent żyją w niezgodzie z powodu muru.
 7. Zaniechanie pojedynku.
 8. Wacław kocha Klarę, ich małżeństwu stoją na przeszkodzie rodzinne waśnie.
 9. Cześnik zwabia Wacława do zamku.
 10. Cześnik wyzywa Rejenta na pojedynek.
 11. Rejent zmusza syna do ożenku z Podstoliną.
 12. Za chwilę poleje się krew.
 13. Szczęście młodych jest zagrożone.
 14. Małżeństwo Wacława i Klary.
 15. Ogólna zgoda.

Galeria bohaterów „Zemsty” Aleksandra Fredry. 

 1. Kim jest Raptusiewicz?
 2. Kim jest Milczek?
 3. Podaj po dwie najważniejsze cechy wyglądu głównych bohaterów (Cześnika i Rejenta).
 4.  Kim był Papkin? Wyjaśnij jego wpływ na przebieg głównego wątku.
 5. Opis stroju Papkina.
 6. Kim jest Klara? Przedstaw w pięciu zdaniach jej charakter.
 7. Kim jest Wacław? Wskaż jego dominująca cechę charakteru i wymień trzy wydarzenia, które ją potwierdzają.
 8. Kim jest Podstolina? Opisz jej dążenia.
 9. Napisz na piątek charakterystykę porównawczą dwóch antagonistów (Cześnika i Rejenta).

Rodzaje komizmu w „Zemście” 

27 kwietnia

Komizm słowny wypływa z gry słów, opiera się często na omyłkach słownych.

Komizm sytuacyjny wiąże się z zabawnymi sytuacjami, zdarzającymi się w nieodpowiednich momentach.

Komizm postaci wypływa najczęściej z rozbieżności między zachowaniem a słowami bohatera.

Wątek miłosny w „Zemście”

Wacław i Klara nie mogą się pobrać z powodu…(1) Wacław uznał, że powinni potajemnie…(2), ale…(3) Wacław, chcąc być bliżej Klary,….(4) Kiedy mu się udało, starał się przekonać Raptusiewicza do… (5) Kiedy Klara spotkała Wacława,…(6) Ukochany jednak przekonał ją, aby… (7) Dziewczyna postanowiła poprosić o pomoc…(8) Jednak Wacław rozpoznał w niej…(9), więc…(10) Tymczasem Rejent, pragnący za wszelką cenę zrobić na złość Cześnikowi, uznał, że….(11), i uzyskał zgodę….(12) To spowodowało reakcję Cześnika, który zaplanował, że…(13) Zwabił Wacława do zamku, pisząc…(14) Zmusił Wacława do poślubienia…(15) Dzięki temu miłość Wacława i Klary kończy się…(16), co prowadzi do…(17)

 

 

Print Friendly, PDF & Email