Odmiana czasownika

  1. Fleksja to dział nauki o języku zajmujący się odmianą wyrazów.
  2. Kategorie gramatyczne to kategorie odmiany wyrazów.
  3. Czasownik ma 7 kategorii gramatycznych:  osoba, liczba, tryb (rozkazujący, przypuszczający, orzekający), czas, rodzaj, aspekt (dokonany i niedokonany), strona (czynna, bierna, zwrotna).
  4. Określ formę następujących czasowników: stój, klął się, dochowa, czeka, przyjęłabym. Pytanie dodatkowe: skąd wzięłam te wszystkie czasownki?

strony-czasownika_51797 tryby-czasownika_51796

aspekt_czasowniki_dokonane_51801Maszynka aspektowa

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email