UWAGA! W każdym tekście podkreśl wskazane części mowy, podpisz je  i ponumeruj. Nie można liczyć powtórzeń tego samego słowa.

  1. Napisz raport policyjny, używając przynajmniej sześciu nieosobowych form czasownika.
  2. Napisz wiersz, używając przynajmniej pięciu rzeczowników abstrakcyjnych.
  3. Opisz dowolny obraz, używając przynajmniej sześciu przymiotników opisowych i dwóch oceniających.
  4. Napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego, używając przynajmniej ośmiu przysłówków.
  5. Opisz dowolną trasę turystyczną, używając przynajmniej dziesięciu wyrażeń przyimkowych.
  6. Napisz przepis kulinarny, używając przynajmniej pięciu liczebników głównych i dwóch porządkowych.
  7. Napisz list do dowolnego artysty, używając przynajmniej dziesięciu zaimków.
  8. Napisz instrukcję, używając dwunastu różnych spójników.
  9. Napisz dialog między bohaterami przynajmniej dwóch różnych lektur, używając pięciu partykuł i pięciu wykrzykników.
Print Friendly, PDF & Email