Cztery typy zdań współrzędnie złożonych

Zdanie złożone, którego zdania składowe nie określają się wzajemnie i mogłyby istnieć oddzielnie, nazywamy zdaniem współrzędnie złożonym.Wyrazy łączące zdania składowe to spójniki.
Zdania składowe zdań współrzędnie złożonych mogą być oddzielone także za pomocą przecinka, np. Słuchałam w milczeniu, wzruszyłam się.

Zadanie:

1. Jeśli masz w domu zwierzątko, napisz o jego działaniach cztery zdania współrzędnie złożone, po jednym każdego typu.

2. Jeśli nie masz zwierzątka, opisz siebie lub rodzeństwo.

3. Podkreśl użyte przez siebie spójniki.

Jak to narysować? Określamy typ zdania współrzędnie złożonego

Wypisz wszystkie zdania współrzędnie złożone z ćw. 5 ze str. 163.

2. Podkreśl zastosowane w nich spójniki.

3.Narysuj wykres każdego z tych zdań.

Print Friendly, PDF & Email