Okolicznik to część zdania, która informuje o okolicznościach związanych z wykonywaniem czynności lub przebiegiem stanu, m.in. o czasie, miejscu, sposobie.


Okolicznik miejsca odpowiada na pytania:
gdzie?, dokąd?, skąd?, np. pojadą do znajomych.


Okolicznik czasu odpowiada na pytania:
kiedy?, od kiedy?, do kiedy?, np. wyruszą wkrótce.

Okolicznik sposobu odpowiada na pytania: jak?, w jaki sposób?, np. przyjęto ich serdecznie.

Okolicznik celu odpowiada na pytania: po co?, w jakim celu?, np. przebrał się dla niepoznaki.


Okolicznik przyczyny odpowiada na pytania: dlaczego?, z jakiej przyczyny?, np. stało się tak wskutek nieporozumienia.

Print Friendly, PDF & Email