1. Rzeczownik to część…, która odpowiada na pytania:…? …?
  2. Rzeczowniki odmieniają się przez… i …, mają przypisany …
  3. Odmień przez przypadki w obu liczbach słowo „jabłko”.
  4. Lista fascynujących zadań treningowych: 1,2,4 ze str. 32-34.
  5. Rzeczowniki … to np. imiona i inne nazwy pisane wielką literą, a rzeczowniki … piszemy małą literą.
  6. Ćw. 6/s. 35.
Print Friendly, PDF & Email