We środę na 2. lekcji dzieci napiszą test, który pozwoli podzielić klasę na grupy. Spotykamy się pod salą 20.

Print Friendly, PDF & Email