Rzeczowniki w klasie piątej

wpis w: polski5w2021 | 0

  Podział rzeczowników (niebieski podręcznik s. 52–54) Rzeczownik to część mowy, która nazywa osoby, zwierzęta , rzeczy, rośliny, a także zjawiska, uczucia , pojęcia np. przyjaciel, pies, dom, kwiat, upał, nadzieja, prawo.Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma przypisany rodzaj.Tradycyjnie wyróżniamy:rodzaj męski, np. pomysł;rodzaj żeński, np. idea;rodzaj nijaki, np. tworzywo. Rzeczowniki odmieniają się przez … Continued

Rozpoczynając nowy rok… O imiesłowach

wpis w: polski7w2021 | 0

Zasady tworzenia imiesłowów:1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,3) imiesłowy przysłówkowe … Continued

„Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa

wpis w: polski6w2021 | 0

Zamiast kartkówki „Opowieść wigilijna” napisana przez Charlesa Dickensa została wydana w 1843 r. Jej oryginalny tytuł to „A Christmas Carol”, czyli „Bożonarodzeniowa kolęda”. I rzeczywiście, ten utwór, tak jak kolędy, składa się ze strofek, a nie z rozdziałów, i podobnie … Continued