Zdanie pojedyncze

wpis w: 6a j. polski | 0

Powtórka z rozrywki, czyli o częściach zdania pojedynczego   Przydawka – każde określenie dowolnego rzeczownika w zdaniu. Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? Okolicznik – określenie orzeczenia, uściślające okoliczności. Pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? jak bardzo? Dopełnienie – określenie orzeczenia, … Continued

Zdania współrzędnie złożone

wpis w: 7a j. polski | 0

        Zdania złożone współrzędnie Nazwij podane zdania i przedstaw je graficznie. Jan rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Ona skromna, raczka spiekła, ale rączkę mu przyrzekła. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem. Dął przenikliwy wiatr, … Continued

Into the Wild

wpis w: 6a j. angielski | 0

Let’s go and meet some wild animals! Vocabulary exercises – 1, 2, 4 / page 89. Imagine you are a wild animal. Prepare a riddle for others. Use your LearningApps account and make an interesting task for others (yes, this … Continued

„Tomek w krainie kangurów” Alfreda Szklarskiego

wpis w: 6a j. polski | 0

Test O świecie przedstawionym w utworze A. Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów” Wyszukajcie fragmenty dotyczące czasu i miejsca akcji. Wypiszcie bohaterów lektury zpodziałemna pierwszo-i drugoplanowych. Uporządkujcie plan wydarzeń Podane wydarzenia uporządkujcie chronologicznie. Przypłynięcie do Port Augusta w Australii. Pobyt u … Continued

„Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

wpis w: 7a j. polski | 0

Świat przedstawiony w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya 1. Scharakteryzuj podstawowe elementy świata przedstawionego. 2. Co w rozwoju akcji najbardziej cię zaskoczyło? Dlaczego? 3. Wyjaśnij tytuł utworu. Charakterystyka głównego bohatera W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem Wybierz dwa z … Continued